- Dosažení značných úspor vody díky rovnoměrné a cílené závlaze

- Minimalizace odparů vody při zálivce v nočních nebo ranních hodinách

- Šetrnější způsob zálivky trávy a rostlin a lepší využití vody

- Automatická závislost intenzity závlahy na srážkách

- Rychlá návratnost investičních nákladů

- Značná úspora času ve srovnání s ručním zaléváním

- Ochrana systému před odcizením (systém je trvale pod zemí)

- Nižší poškození trávníku (žádné hadice se nepovalují po zahradě)

- Velice snadná obsluha závlahy

- Možnost členění závlahy do sekcí s různými požadavky na závlahu

- Vytvoření velmi zajímavého vizuálního efektu a příjemného mikroklima

- Vyšší zhodnocení pozemku