Pavel Lindauer

Tel: 604 366 975

Email: lindauer@zavlahovysystem.cz

IČO: 72245913

Plzeň

Projektování, dodávky, montáž a servis závlahových systémů
se zaměřením na zavlažování okrasných zahrad, parků, ovocných sadů včetně skleníků a polí.

Dále nabízí služby v těchto činnostech:
- Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
- Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
- Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů
- Úprava odpadů k dalšímu využití